Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech
Pt3lipiec202006:57
Information
Administrator strony
Lista podręczników

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023

LASA I la - sportowa 

 

JĘZYK POLSKI  - Ponad słowami 1 cz.1 i 2 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony 

1.1 Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska 

1.2  Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska; Nowa Era                                          

JĘZYK ANGIELSKI - wybór podręcznika po teście diagnostycznym 

JĘZYK NIEMIECKI Perfekt 1 - Pearson 

JĘZYK HISZPAŃSKI podręcznik Descubre 1 (bez zeszytu ćwiczeń) - nauczyciel E. Kleban 

HISTORIA  Marcin Pawlak, Adam Szweda: Poznać przeszłość 1, Nowa Era 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz: W centrum uwagi 1, Nowa Era 

Historia i spoleczenstwo podrecznik we wrześniu 

FILOZOFIA - Spotkania z filozofią; Monika Bokiniec; Sylwester Zielka; Nowa Era 

MATEMATYKA – MATeMAtyka podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum 1 zakres podstawowy wyd. Nowa Era Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej 

BIOLOGIA R – Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.  M. Guzik, R. Kozik, R. Matuszewska, Wł. Zamachowski. Nowa Era 

CHEMIA To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna, część 1, Nowa Era, Romuald Hassa, Janusz Mrzigod 

FIZYKA - Odkryć fizykę 1 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. M. Braun, w. Śliwa. Nowa Era 

GEOGRAFIA R – Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.  R. Malarz, M. Więckowski, P. Kroh. Nowa Era + Maturalne karty pracy. 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - Informacja we wrześniu 

INFORMATYKA Informacja we wrześniu 

RELIGIA: brak podręcznika (do uzgodnienia we wrześniu) 

  

KLASA I ga – geodezyjna 

JĘZYK POLSKI - Ponad słowami 1 cz.1 i 2 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony 

1.1 Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska 

1.2  Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska; Nowa Era 

JĘZYK ANGIELSKI - wybór podręcznika po teście diagnostycznym 

JĘZYK NIEMIECKI - Perfekt 1 - Pearson 

JĘZYK HISZPAŃSKI - podręcznik Descubre 1 (bez zeszytu ćwiczeń) - nauczyciel E. Kleban 

HISTORIA  Marcin Pawlak, Adam Szweda: Poznać przeszłość 1, Nowa Era 

Historia i spoleczenstwo podrecznik we wrzesniu 

FILOZOFIA- Spotkania z filozofią; Monika Bokiniec; Sylwester Zielka; Nowa Era 

MATEMATYKA R -  Matematyka 1 zakres podstawowy i rozszerzony, Nowa Era: W. Babiański, L. Chańko, K. Wej 

BIOLOGIA – Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. A. Helmin, J. Holeczek. Nowa Era 

CHEMIA To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna, część 1, Nowa Era, Romuald Hassa, Janusz Mrzigod 

GEOGRAFIA R – Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.  R. Malarz, M. Więckowski, P. Kroh. Nowa Era + Maturalne karty pracy. 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - Informacja we wrześniu 

INFORMATYKA 

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE brak 

RELIGIA: brak podręcznika (do uzgodnienia we wrześniu) 

ĆWICZENIA GEODEZYJNE- brak podręcznika 

GEODEZJA INŻYNIERYJNA 

GEODEZJA OGÓLNA - Jagielski, Geodezja 1 i 2 

RYSUNEK GEODEZYJNY 

BHP 

 

 KLASA I gw – geodezyjna wojskowa 

 JĘZYK POLSKI - Ponad słowami 1 cz.1 i 2 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony 

1.1 Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska 

1.2  Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska; Nowa Era 

JĘZYK ANGIELSKI - wybór podręcznika po teście diagnostycznym 

JĘZYK NIEMIECKI - Perfekt 1 - Pearson 

JĘZYK HISZPAŃSKI - podręcznik Descubre 1 (bez zeszytu ćwiczeń) - nauczyciel E. Kleban 

HISTORIA -  Marcin Pawlak, Adam Szweda: Poznać przeszłość 1, Nowa Era 

Historia i społeczeństwo podręcznik we wrześniu 

FILOZOFIA - Spotkania z filozofią; Monika Bokiniec; Sylwester Zielka; Nowa era 

MATEMATYKA R  - Matematyka 1 zakres podstawowy i rozszerzony, Nowa Era: W. Babiański, L. Chańko, K. Wej 

BIOLOGIA – Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. A. Helmin, J. Holeczek. Nowa Era 

CHEMIA To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna, część 1, Nowa Era, Romuald Hassa, Janusz Mrzigod 

GEOGRAFIA R – Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.  R. Malarz, M. Więckowski, P. Kroh. Nowa Era + Maturalne karty pracy. 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - Informacja we wrześniu 

INFORMATYKA 

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE brak 

RELIGIA: brak podręcznika (do uzgodnienia we wrześniu) 

ĆWICZENIA GEODEZYJNE - brak podręcznika 

GEODEZJA INŻYNIERYJNA 

GEODEZJA OGÓLNA- Jagielski, Geodezja 1 i 2 

RYSUNEK GEODEZYJNY 

BHP 

  

KLASA I g (geolog) 

 JĘZYK POLSKI -Ponad słowami 1 cz.1 i 2 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony 

1.1 Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska 

1.2  Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska; Nowa Era 

JĘZYK ANGIELSKI R - wybór podręcznika po teście diagnostycznym 

JĘZYK NIEMIECKI - Perfekt 1 - Pearson 

JĘZYK HISZPAŃSKI - podręcznik Descubre 1 (bez zeszytu ćwiczeń) - nauczyciel E. Kleban 

HISTORIA - Marcin Pawlak, Adam Szweda: Poznać przeszłość 1, Nowa Era, Historia i społeczeństwo podręcznik we wrześniu 

FILOZOFIA - Spotkania z filozofią; Monika Bokiniec; Sylwester Zielka; Nowa Era 

MATEMATYKA – MATeMAtyka podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum 1 zakres podstawowy Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej 

BIOLOGIA – Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. A. Helmin, J. Holeczek. Nowa Era 

CHEMIA To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna, część 1, Nowa Era, Romuald Hassa, Janusz Mrzigod 

GEOGRAFIA R – Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.  R. Malarz, M. Więckowski, P. Kroh. Nowa Era + Maturalne karty pracy. 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - Informacja we wrześniu 

INFORMATYKA 

RELIGIA: brak podręcznika (do uzgodnienia we wrześniu) 

GEOLOGIA DYNAMICZNA I STRUKTURALNA - Geologia dynamiczna - Włodzimierz Mizerski, wyd. PWN, 2018 

MINERALOGIA I PETROGRAFIA - Przewodnik do ćwiczeń z geologii. P. Czubla, W. Mizerski, E. Świerczewska-Gładysz. wyd. PWN, 2018 

GEOLOGIA POLSKI Z GEOTURYSTYKĄ 

TERENOZNAWSTWO I KARTOGRAFIA GEOLOGICZNA 

PODSTAWY TECHNIK 

  

KLASA I d (drogowa) 

JĘZYK POLSKI - Ponad słowami 1 cz.1 i 2 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony 

1.1 Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska 

1.2  Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska; Nowa Era 

JĘZYK ANGIELSKI - wybór podręcznika po teście diagnostycznym 

JĘZYK NIEMIECKI - Perfekt 1 - Pearson 

JĘZYK HISZPAŃSKI - podręcznik Descubre 1 (bez zeszytu ćwiczeń) - nauczyciel E. Kleban 

HISTORIA  - Marcin Pawlak, Adam Szweda: Poznać przeszłość 1, Nowa Era 

Historia i społeczeństwo podręcznik we wrześniu 

FILOZOFIA - Spotkania z filozofią; Monika Bokiniec; Sylwester Zielka; Nowa Era 

MATEMATYKA – MATeMAtyka 1 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej 

BIOLOGIA – Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. A. Helmin, J. Holeczek. Nowa Era 

CHEMIA To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna, część 1, Nowa Era, Romuald Hassa, Janusz Mrzigod 

GEOGRAFIA R – Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.  R. Malarz, M. Więckowski, P. Kroh. Nowa Era + Maturalne karty pracy. 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - Informacja we wrześniu 

BHP 

RELIGIA: brak podręcznika (do uzgodnienia we wrześniu) 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE 

PODSTAWY DROGOWNICTWA 

MASZYNY I URZĄDZENIA DO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH 

ROBOTY ZIEMNE 

RYSUNEK TECHNICZNY 

  

KLASA I ts (samochodowa) 

 JĘZYK POLSKI - Ponad słowami 1 cz.1 i 2 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony 

1.1 Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska 

1.2  Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska; Nowa Era 

JĘZYK ANGIELSKI - wybór podręcznika po teście diagnostycznym 

JĘZYK NIEMIECKI - Perfekt 1 - Pearson 

JĘZYK HISZPAŃSKI - podręcznik Descubre 1 (bez zeszytu ćwiczeń) - nauczyciel E. Kleban 

HISTORIA -  Marcin Pawlak, Adam Szweda: Poznać przeszłość 1, Nowa Era Historia i społeczeństwo podręcznik we wrześniu 

FILOZOFIA - Spotkania z filozofią; Monika Bokiniec; Sylwester Zielka; Nowa Era 

MATEMATYKA – MATeMAtyka 1 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej. 

BIOLOGIA – Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. A. Helmin, J. Holeczek. Nowa Era 

CHEMIA To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna, część 1, Nowa Era, Romuald Hassa, Janusz Mrzigod 

GEOGRAFIA R – Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.  R. Malarz, M. Więckowski, P. Kroh. Nowa Era + Maturalne karty pracy. 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - Informacja we wrześniu 

INFORMATYKA 

RELIGIA: brak podręcznika (do uzgodnienia we wrześniu) 

BUDOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

BHP 

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA 

RYSUNEK TECHNICZNY 

  

KLASA I a BS 

 JĘZYK POLSKI - To się czyta! Podręcznik do języka polskiego dla klasy pierwszej branżowej szkoły pierwszego stopnia; A. Klimowicz; J. Ginter; Nowa Era 

JĘZYK ANGIELSKI - wybór podręcznika po teście diagnostycznym 

HISTORIA - Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki: Historia 1. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia, Operon 

FIZYKA – Fizyka 1, podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia. G. Kornaś, wydawnictwo Operon. 

MATEMATYKA - Matematyka w szkole branżowej I stopnia Podręcznik 1. Wydawnictwo Podkowa Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Maria Kruk 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Krok w przedsiębiorczość; Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych; Z. Makieła, T. Rachwał; Nowa Era 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - Informacja we wrześniu 

GEOGRAFIA – Geografia 1. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstawowy. Z. Zaniewicz. OPERON. 

RELIGIA: brak podręcznika (do uzgodnienia we wrześniu) 

INFORMATYKA 

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA 

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN 

BHP 

RYSUNEK TECHNICZNY 

BUDOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH/ 

OBSŁUGA ŚRODKÓW TRANSPORTU DROGOWEGO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

KLASA II la 

JĘZYK POLSKI -  Ponad słowami. Klasa druga, cz. 1 i 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. 

  1. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska; Nowa Era 

JĘZYK ANGIELSKI R Focus Second Edition - Poziom 3, autorzy: Daniel Brayshaw, Sue Kay, Vaughan Jones (sam podręcznik, bez zeszytu ćwiczeń), wyd. Pearson 

JĘZYK NIEMIECKI - Perfekt 2 - Pearson 

JĘZYK HISZPAŃSKI - Descubre 2 podręcznik + zeszyt ćwiczeń, wydawnictwo Draco, nauczyciel – M. Andrzejewska 

MATEMATYKA - Matematyka 1 i 2 zakres podstawowy, Nowa Era: W. Babiański, L. Chańko, K. Wej (Kontynuacja) 

Historia -  Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2, Nowa Era 

BIOLOGIA R – Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.  M. Guzik, R. Kozik, Wł. Zamachowski. Nowa Era (kontynuacja) 

Wos  Lucyna Czechowska , Arkadiusz Janicki W centrum uwagi 2 Nowa Era 

CHEMIA To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna, część 1, Nowa Era, Romuald Hassa, Janusz Mrzigod - kontynuacja, Od II półrocza część 2, Chemia organiczna  

FIZYKA - Odkryć fizykę 2 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. M. Braun, w. Śliwa. Nowa Era 

GEOGRAFIA R  – Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.  R. Malarz, M. Więckowski, P. Kroh. Nowa Era + Maturalne karty pracy. - kontynuacja 

Październik - Oblicza geografii 2. + Maturalne karty pracy 2 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Krok w przedsiębiorczość; Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych; Z. Makieła, T. Rachwał; Nowa Era 

INFORMATYKA 

RELIGIA: brak podręcznika (do uzgodnienia we wrześniu) 

  

KLASA II ga 

JĘZYK POLSKI - Ponad słowami. Klasa druga, cz. 1 i 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. 

  1. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska; Nowa Era 

JĘZYK ANGIELSKI – Password Reset B1+ (kontynuacja), Marta Rosińska, Lynda Edwards, Gregory J. Manin, Wydawnictwo Macmillan 

JĘZYK NIEMIECKI - Perfekt 2 - Pearson 

JĘZYK HISZPAŃSKI - kontynuacja podręcznika Descubre 1 oraz podręcznik Descubre 2 (bez zeszytu ćwiczeń) 

HISTORIA -  Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2, Nowa Era 

MATEMATYKA R - Matematyka zakres podstawowy i rozszerzony 1/2, Nowa Era: W. Babiański, L. Chańko, K. Wej (Kontynuacja) 

BIOLOGIA – Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. A. Helmin, J. Holeczek. Nowa Era (kontynuacja) 

FIZYKA - Odkryć fizykę 1 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. M. Braun, w. Śliwa. Nowa Era 

CHEMIA To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna, część 1, Nowa Era, Romuald Hassa, Janusz Mrzigod - kontynuacja 

GEOGRAFIA R – Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.  R. Malarz, M. Więckowski, P. Kroh. Nowa Era + Maturalne karty pracy. - kontynuacja 

Październik: Oblicza geografii 2. + Maturalne karty pracy 2 

INFORMATYKA 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Krok w przedsiębiorczość; Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych; Z. Makieła, T. Rachwał; Nowa Era 

RELIGIA: brak podręcznika (do uzgodnienia we wrześniu) 

ĆWICZENIA GEODEZYJNE - brak podręcznika 

GEODEZJA INŻYNIERYJNA 

GEODEZJA OGÓLNA- Jagielski, Geodezja 2 

ĆWICZENIA OBLICZENIOWE I KARTOGRAFICZNE 

KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - ustawy i rozporządzenia 

PRAWO W GEODEZJI - ustawy i rozporządzenia 

KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE - Kompetencje personalne i społeczne; Anna Krajewska, wyd. Ekonomik 

ORGANIZACJA PRACY MAŁYCH ZESPOŁÓW 

 

KLASA II gb 

JĘZYK POLSKI - Ponad nad słowami. Klasa druga, cz. 1 i 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum -Po. Zakres podstawowy i rozszerzony. M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska; Nowa Era 

JĘZYK ANGIELSKI  

Password Reset B1+ (kontynuacja), Marta Rosińska, Lynda Edwards, Gregory J. Manin, Wydawnictwo Macmillan 

(Grupa 1 –kontynuacja), Focus 1 Second Edition A2/A2+, praca zbiorowa, podręcznik i ćwiczenia, wyd. Pearson 

JĘZYK NIEMIECKI - Perfekt 2 - Pearson 

JĘZYK HISZPAŃSKI - Descubre 2 podręcznik + zeszyt ćwiczeń, wydawnictwo Draco, nauczyciel – M. Andrzejewska 

HISTORIA - Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2, Nowa Era 

MATEMATYKA R - Matematyka  1 i 2 zakres podstawowy i rozszerzony, Nowa Era: W. Babiański, L. Chańko, K. Wej (Kontynuacja) 

BIOLOGIA – Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. A. Helmin, J. Holeczek. Nowa Era (kontynuacja) 

FIZYKA - Odkryć fizykę 1 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. M. Braun, w. Śliwa. Nowa Era 

CHEMIA To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna, część 1, Nowa Era, Romuald Hassa, Janusz Mrzigod - kontynuacja 

GEOGRAFIA R – Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.  R. Malarz, M. Więckowski, P. Kroh. Nowa Era + Maturalne karty pracy. - kontynuacja 

Październik -Oblicza geografii 2. + Maturalne karty pracy 2 

INFORMATYKA  

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Krok w przedsiębiorczość; Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych; Z. Makieła, T. Rachwał; Nowa Era 

RELIGIA: brak podręcznika (do uzgodnienia we wrześniu) 

ĆWICZENIA GEODEZYJNE- brak podręcznika 

GEODEZJA INŻYNIERYJNA 

GEODEZJA OGÓLNA 

ĆWICZENIA OBLICZENIOWE I KARTOGRAFICZNE 

KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - ustawy i rozporządzenia 

PRAWO W GEODEZJI - ustawy i rozporządzenia 

KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE - Kompetencje personalne i społeczne; Anna Krajewska, wyd. Ekonomik 

ORGANIZACJA PRACY MAŁYCH ZESPOŁÓW 

 

KLASA II gg 

JĘZYK POLSKI - Ponad nad słowami. Klasa druga, cz. 1 i 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum -Po. Zakres podstawowy i rozszerzony. M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska; Nowa Era 

 JĘZYK ANGIELSKI- geolodzy - FOCUS 2 wyd.Pearson - kontynuacja 

JĘZYK NIEMIECKI - Perfekt 2 - Pearson 

JĘZYK HISZPAŃSKI kontynuacja podręcznika Descubre 1 oraz podręcznik Descubre 2 (bez zeszytu ćwiczeń)  

HISTORIA-  Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2, Nowa Era 

MATEMATYKA R - Matematyka 1 i 2 zakres podstawowy i rozszerzony, Nowa Era: W. Babiański, L. Chańko, K. Wej (Kontynuacja – geodeta) 

MATEMATYKA P - Matematyka 1 i 2 zakres podstawowy, Nowa Era: W. Babiański, L. Chańko, K. Wej (Kontynuacja – geolog) 

FIZYKA - Odkryć fizykę 1 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. M. Braun, w. Śliwa. Nowa Era 

BIOLOGIA – Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. A. Helmin, J. Holeczek. Nowa Era (kontynuacja) 

CHEMIA To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna, część 1, Nowa Era, Romuald Hassa, Janusz Mrzigod - kontynuacja 

GEOGRAFIA R – Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.  R. Malarz, M. Więckowski, P. Kroh. Nowa Era + Maturalne karty pracy. - kontynuacja 

Październik: Oblicza geografii 2. + Maturalne karty pracy 2 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Krok w przedsiębiorczość; Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych; Z. Makieła, T. Rachwał; Nowa Era 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

INFORMATYKA 

RELIGIA: brak podręcznika (do uzgodnienia we wrześniu) 

GEODEZJA INŻYNIERYJNA 

GEODEZJA OGÓLNA 

ĆWICZENIA OBLICZENIOWE I KARTOGRAFICZNE 

KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - ustawy i roporządzenia 

PRAWO W GEODEZJI - ustawy i roporządzenia 

ĆWICZENIA GEODEZYJNE - brak podręcznika 

KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE - Kompetencje personalne i społeczne; Anna Krajewska, wyd. Ekonomik 

ORGANIZACJA PRACY MAŁYCH ZESPOŁÓW 

GEOLOGIA DYNAMICZNA I STRUKTURALNA 

GEOLOGIA POLSKI I GEOTURYSTYKĄ 

GEOLOGIA ZŁÓŻ 

HYDROGEOLOGIA I GEOLOGIA INŻYNIERSKA 

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE W GEOLOGII 

MINERALOGIA I PETROGRAFIA 

TERENOZNAWSTWO I KARTOGRAFIA GEOLOGICZNA 

WIERTNICTWO I GEOLOGICZNO-GEOFIZYCZNA OBSŁUGA WIERCEŃ 

TECHNOLOGIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH 

RYSUNEK TECHNICZNY 

ROBOTY ZIEMNE 

MASZYNY I URZĄDZENIA DO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH 

PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

  

KLASA II ds 

JĘZYK POLSKI -Ponad słowami. Klasa druga, cz. 1 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska.Nowa Era 

II semestr 

Ponad słowami. Klasa druga, cz. 2 

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska , Nowa Era 

JĘZYK ANGIELSKI  

Password Reset B1+ (kontynuacja), Marta Rosińska, Lynda Edwards, Gregory J. Manin, Wydawnictwo Macmillan 

(Grupa 3 P.–kontynuacja) Password Reset A2+/B1,L.Edwars, J. Sobierańska,  M.Rosińska,K.Kotorowicz-Jasińska, wyd. Macmillan, podręcznik i ćwiczenia 

JĘZYK NIEMIECKI - Perfekt 2 - Pearson 

JĘZYK HISZPAŃSKI kontynuacja podręcznika Descubre 1 oraz podręcznik Descubre 2 (bez zeszytu ćwiczeń) - nauczyciel E. Kleban 

HISTORIA -  Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska, Poznać przeszłość 2, Nowa Era 

MATEMATYKA – MATeMAtyka 1(kontynuacja) i 2 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy Wojciech Babiański, Lech Chańko, wyd. Nowa Era 

FIZYKA - Odkryć fizykę 1 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. M. Braun, w. Śliwa. Nowa Era 

BIOLOGIA – Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. A. Helmin, J. Holeczek. Nowa Era (kontynuacja) 

CHEMIA To jest chemia. Chemia ogólna i nieorganiczna, część 1, Nowa Era, Romuald Hassa, Janusz Mrzigod - kontynuacja 

GEOGRAFIA R – Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.  R. Malarz, M. Więckowski, P. Kroh. Nowa Era + Maturalne karty pracy. - kontynuacja. 

Październik: Oblicza geografii 2. + Maturalne karty pracy 2 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Krok w przedsiębiorczość; Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych; Z. Makieła, T. Rachwał; Nowa Era 

INFORMATYKA 

RELIGIA: brak podręcznika (do uzgodnienia we wrześniu) 

Część samochodowa: 

BUDOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

DIAGNOZOWANIE PODZESPOŁÓW I ZESPOŁÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE WYPOSAŻENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN 

Część drogowa: 

PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

MASZYNY I URZĄDZENIA DO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH 

ROBOTY ZIEMNE 

RYSUNEK TECHNICZNY 

TECHNOLOGIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH 

  

KLASA II a BS 

 JĘZYK POLSKI – To się czyta! Podręcznik do języka polskiego dla klasy drugiej branżowej szkoły pierwszego stopnia; A. Klimowicz; J. Ginter; Nowa Era 

JĘZYK ANGIELSKI –Focus 1 (kontynuacja), praca zbiorowa, Wydawnictwo Pearson 

HISTORIA -  Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki: Historia 2. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia, Operon 

FIZYKA – Fizyka 2, podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia, G. Kornaś, wydawnictwo Operon. 

MATEMATYKA – Matematyka w szkole branżowej I stopnia Podręcznik 1 (kontynuacja) oraz Podręcznik 2 (drugi semestr) Wydawnictwo Podkowa Alicja Cewe, Maria Kruk 

GEOGRAFIA – Geografia 2. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia. OPERON 

RELIGIA: brak podręcznika (do uzgodnienia we wrześniu) 

DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (MECHANIK) 

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA (MECHANIK) 

KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE - Kompetencje personalne i społeczne; Anna Krajewska, wyd. Ekonomik 

BUDOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / OBSŁUGA ŚRODKÓW TRANSPORTU DROGOWEGO 

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN 

PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KLASA III la 

JĘZYK POLSKI -  Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.     cz. 2.2, 3.1, 3.2, wyd. Nowa Era 

Autorzy; J. Kościerzyńska, A. Cisowska, A. Wróblewska, M. Matecka, A. Równy, J. Ginter, H. Kusy 

JĘZYK ANGIELSKI R - FOCUS 3 wyd.Pearson- kontynuacja 

JĘZYK ANGIELSKI R – grupa A. Zaskórskiej: Wydawnictwo Pearson: Repetytorium z języka angielskiego dla liceów i techników. Poziom podstawowy z materiałem rozszerzonym. Wydanie dwutomowe - Tom 1  Autorzy: S. Kay, V. Jones, R. Hasting, A. Juszko, D. Chandler, J. Sosnowska, M. Wieruszewska 

JĘZYK NIEMIECKI - Perfekt 3 - Pearson 

JĘZYK HISZPAŃSKI - kontynuacja podręcznika Descubre 2 oraz podręcznik Descubre 3 (bez zeszytu ćwiczeń) - nauczyciel E. Kleban 

HISTORIA - Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz: Poznać przeszłość 3, Nowa Era 

MATEMATYKA – MATeMAtyka 2 (kontynuacja) i 3 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janoch, Jolanta Wesołowska, wydawnictwo Nowa Era 

BIOLOGIA R – Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.  F. Dubert, M. Guzik, A. Helmin, J. Holeczek, St. Krawczyk, Wł. Zamachowski. Nowa Era 

CHEMIA To jest chemia. Chemia organiczna, część 2, Nowa Era, Romuald Hassa, Janusz Mrzigod - kontynuacja 

FIZYKA - Odkryć fizykę 3 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. M. Braun, w. Śliwa. Nowa Era 

GEOGRAFIA R – Oblicza geografii 2.  + Maturalne karty pracy. Nowa Era – Kontynuacja 

II semestr  - Oblicza geografii 3. R. Malarz, M. Świtoniak, T. Wieczorek, T. Karasiewicz, M. Więckowski - Nowa Era |+ Maturalne karty pracy 3. 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Krok w przedsiębiorczość; Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych; Z. Makieła, T. Rachwał; Nowa Era 

INFORMATYKA 

RELIGIA: brak podręcznika (do uzgodnienia we wrześniu) 

  

KLASA III GA 

JĘZYK POLSKI - Ponad słowami. Klasa 2, cz. 2; klasa 3 cz. 1 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska, Nowa Era 

JĘZYK ANGIELSKI – grupa A. Zaskórskiej Focus Second Edition - Poziom 3 – aut. Daniel Brayshaw, Sue Kay, Vaughan Jones (sam podręcznik, bez zeszytu ćwiczeń), wyd. Pearson 

JĘZYK NIEMIECKI - Perfekt 3 - Pearson 

JĘZYK HISZPAŃSKI - kontynuacja podręcznika Descubre 2 oraz podręcznik Descubre 3 (bez zeszytu ćwiczeń) 

HISTORIA -  Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz: Poznać przeszłość 3, Nowa Era 

FIZYKA - Odkryć fizykę 2 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. M. Braun, w. Śliwa. Nowa Era 

MATEMATYKA R MATeMAtyka 2 (kontynuacja) i 3 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy i rozszerzony Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janoch, Dorota Ponczek, Jolanta Wesołowska, wydawnictwo Nowa Era 

GEOGRAFIA R – Oblicza geografii 2.  + Maturalne karty pracy. Nowa Era – Kontynuacja 

II semestr  - Oblicza geografii 3. R. Malarz, M. Świtoniak, T. Wieczorek, T. Karasiewicz, M. Więckowski - Nowa Era |+ Maturalne karty pracy 3. 

BIOLOGIA P – Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.  J. Holeczek. Nowa Era 

CHEMIA - To jest chemia. Chemia organiczna, część 2, Nowa Era, Romuald Hassa, Janusz Mrzigod 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Krok w przedsiębiorczość; Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych; Z. Makieła, T. Rachwał; Nowa Era 

RELIGIA: brak podręcznika (do uzgodnienia we wrześniu) 

PRAWO W GEODEZJI - ustawy i rozporządzenia 

KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIA - ustawy i rozporządzenia MI 

ĆWICZENIA GEODEZYJNE -- brak podręcznika 

GEODEZJA 

GEODEZJA INŻYNIERYJNA 

GEOMATYKA 

PRACE OBLICZENIOWE I KARTOGRAFICZNE 

  

KLASA III GWG 

JĘZYK POLSKI -  Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.     Części 2.1 (kontynuacja), 2.2, 3.1, wyd. Nowa Era 

Autorzy: J. Kościerzyńska, A. Cisowska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska, M. Matecka, Joanna Ginter 

JĘZYK ANGIELSKI 

 Focus 3, praca zbiorowa, Wydawnictwo Pearson 

(Grupa 1 kontynuacja ) Focus 2 Second Edition, A2/B1, D.Brayshaw, S. Kay, V. Jones, podręcznik i ćwiczenia. 

JĘZYK NIEMIECKI - Perfekt 3 - Pearson 

JĘZYK HISZPAŃSKI - kontynuacja podręcznika Descubre 2 oraz podręcznik Descubre 3 (bez zeszytu ćwiczeń) 

HISTORIA - Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz: Poznać przeszłość 3, Nowa Era 

FIZYKA - Odkryć fizykę 2 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. M. Braun, w. Śliwa. Nowa Era 

MATEMATYKA R – MATeMAtyka 2 (kontynuacja) i 3 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy i rozszerzony Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Dorota Ponczek. Jolanta Wesołowska (GEODETA) 

MATEMATYKA P - MATeMAtyka 2 (kontynuacja) i 3 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy  Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Dorota Ponczek. Jolanta Wesołowska (GEOLOG) 

GEOGRAFIA R – Oblicza geografii 2.  + Maturalne karty pracy. Nowa Era – Kontynuacja 

II semestr - Oblicza geografii 3. R. Malarz, M. Świtoniak, T. Wieczorek, T. Karasiewicz, M. Więckowski - Nowa Era |+ Maturalne karty pracy 3. 

CHEMIA - To jest chemia. Chemia organiczna, część 2, Nowa Era, Romuald Hassa, Janusz Mrzigod 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Krok w przedsiębiorczość; Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych; Z. Makieła, T. Rachwał; Nowa Era 

RELIGIA: brak podręcznika (do uzgodnienia we wrześniu) 

PRAWO W GEODEZJI - ustawy i rozporządzenia 

KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - ustawy i rozporządzenia 

ĆWICZENIA GEODEZYJNE- brak podręcznika 

GEODEZJA OGÓLNA 

GEODEZJA INŻYNIERYJNA 

GEODPIS 

GEOMATYKA 

PRACE OBLICZENIOWE I KARTOGRAFICZNE 

BIOLOGIA  - Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.  J. Holeczek. Nowa Era 

ĆWICZENIA OBLICZENIOWE I KARTOGRAFICZNE 

GEOLOGIA DYNAMICZNA I STRUKTURAKNA 

GEOLOGIA POLSKI Z GEOTURYSTYKĄ 

GEOLOGIA ZŁÓŻ 

HYDROGROLOGIA I GEOLOGIA INŻYNIERSKA 

MINERALOGIA I PETROGRAFIA 

TERENIZNAWSTWO I KARTOGRAFIA GEOLOGICZNA 

WIERTNICTWO I GEOLOGICZNO-GEOGRAFICZNA OBSŁUGA WIERCEŃ 

 

KLASA III DS 

 JĘZYK POLSKI- Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.     Części 2.1 (kontynuacja), 2.2, 3.1, wyd. Nowa Era 

JĘZYK ANGIELSKI  

(Grupa 1) Focus 2 Second Edition, A2/B1, D. Brayshaw, S. Kay, V. Jones, podręcznik i ćwiczenia 

JĘZYK NIEMIECKI - Perfekt 3 - Pearson 

JĘZYK HISZPAŃSKI - kontynuacja podręcznika Descubre 2 oraz podręcznik Descubre 3 (bez zeszytu ćwiczeń) 

HISTORIA - Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz: Poznać przeszłość 3, Nowa Era 

FIZYKA - Odkryć fizykę 2 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. M. Braun, w. Śliwa. Nowa Era 

MATEMATYKA – MATeMAtyka 2 (kontynuacja) i 3 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Jolanta Wesołowska, wydawnictwo Nowa Era 

GEOGRAFIA R -Oblicza geografii 2.  + Maturalne karty pracy. Nowa Era – Kontynuacja 

II semestr  - Oblicza geografii 3. R. Malarz, M. Świtoniak, T. Wieczorek, T. Karasiewicz, M. Więckowski - Nowa Era |+ Maturalne karty pracy 3. 

BIOLOGIA P -Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.  J. Holeczek. Nowa Era 

CHEMIA - To jest chemia. Chemia organiczna, część 2, Nowa Era, Romuald Hassa, Janusz Mrzigod 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - Krok w przedsiębiorczość; Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych; Z. Makieła, T. Rachwał; Nowa Era 

RELIGIA: brak podręcznika (do uzgodnienia we wrześniu) 

BUDOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SAMOCHODOWEGO 

ORGANIZOWANIE I NADZOROWANIE OBSŁUGI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE I ORGANIZACJA ZESPOŁÓW - Kompetencje personalne i społeczne; Anna Krajewska, wyd. Ekonomik 

Kompetencje personalne i społeczne 

KOSZTORYSOWANIE ROBÓT DROGOWYCH 

ORGANIZACJA ROBÓT DROGOWYCH 

UTRZYMANIE I REMONTY DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH  

  

KLASA III A BS 

JĘZYK POLSKI   - To się czyta! Podręcznik do trzeciej klasy branżowej szkoły I stopnia 

Autorzy: Anna Klimowicz, Joanna Ginter, Agnieszka Ciesielska, wyd. Nowa Era 

JĘZYK ANGIELSKI -Focus 2, praca zbiorowa, Wydawnictwo Pearson 

MATEMATYKA - Matematyka w branżowej szkole I stopnia - Podręcznik 2 , A. Cewe, M. Kruk, ...– wyd.Podkowa 

FIZYKA – Fizyka 3, podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia, G. Kornaś, wydawnictwo Operon. 

RELIGIA: brak podręcznika (do uzgodnienia we wrześniu) 

HISTORIA -Mirosław Ustrzycki, Janusz Ustrzycki: Historia 3. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia, Operon 

Wiedza o społeczeństwie Zbigniew Smutek Beata Surmacz Operon 

BUDOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / OBSŁUGA ŚRODKÓW TRANSPORTU DROGOWEGO 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W BRANŻY SAMOCHODOWEJ - Podstawy działalności gospodarczej w branży samochodowej, Urszula Jastrzębska, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 

ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE WYPOSAŻENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (MECHANIK) 

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (MECHANIK) - Kompetencje personalne i społeczne; Anna Krajewska, wyd. Ekonomik 

PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO (KIEROWCA) 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KLASA IV GAP 

 JĘZYK POLSKI-Ponad słowami klasa 2 cz. 2 i klasa 3 cz. 1, 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska, Nowa Era 

JĘZYK ANGIELSKI - High Note 3, wyd.Pearson- kontynuacja 

HISTORIA  Poznać przeszłość 4 
Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy 
Nr dopuszczenia:w trakcie procedury dopuszczania 
Autorzy:Jarosław Kłaczkow, Stanisław Roszak 

 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz: W centrum uwagi 1, Nowa Era 

MATEMATYKA R -Matematyka  2 i 3 zakres podstawowy i rozszerzony, Nowa Era: W. Babiański, L. Chańko, K. Wej (Kontynuacja) 

GEOGRAFIA R – Oblicza geografii 3 + Maturalne karty pracy 3 – kontynuacja 

Październik - Oblicza geografii 4 + Maturalne karty pracy 4. Nowa Era 

CHEMIA - To jest chemia. Chemia organiczna, część 2, Nowa Era, Romuald Hassa, Janusz Mrzigod 

Kontynuacja 

Fizyka - Odkryć fizykę 3 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. M. Braun, w. Śliwa. Nowa Era 

RELIGIA: brak podręcznika (do uzgodnienia we wrześniu) 

DOKUMENTACJA KATASTRALNA - ustawy i rozporządzenia 

GEOMATYKA- brak podręcznika 

KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - ustawy i rozporządzenia 

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY 

 

KLASA IV GWP 

 JĘZYK POLSKI-Ponad słowami klasa 3 cz. 1, 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska, Nowa Era 

JĘZYK ANGIELSKI 

HISTORIA  Poznać przeszłość 4 
Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy 
Nr dopuszczenia:w trakcie procedury dopuszczania 
Autorzy:Jarosław Kłaczkow, Stanisław Roszak 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz: W centrum uwagi 1, Nowa Era 

MATEMATYKA R - Matematyka  2 i 3 zakres podstawowy i rozszerzony, Nowa Era: W. Babiański, L. Chańko, K. Wej (Kontynuacja) 

GEOGRAFIA R 

CHEMIA - To jest chemia. Chemia organiczna, część 2, Nowa Era, Romuald Hassa, Janusz Mrzigod 

Kontynuacja 

Fizyka - Odkryć fizykę 3 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. M. Braun, w. Śliwa. Nowa Era 

RELIGIA: brak podręcznika (do uzgodnienia we wrześniu) 

GEOMATYKA- brak podręcznika 

DOKUMENTACJA KATASTRALNA - ustawy i rozporządzenia 

KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - ustawy i rozporządzenia 

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY 

 

KLASA IV GEDP 

JĘZYK POLSKI-Ponad słowami klasa 3 cz. 1, 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska, Nowa Era 

JĘZYK ANGIELSKI - Focus 3, wyd.Pearson- kontynuacja 

HISTORIA  Poznać przeszłość 4 
Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy 
Nr dopuszczenia:w trakcie procedury dopuszczania 
Autorzy:Jarosław Kłaczkow, Stanisław Roszak 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz: W centrum uwagi 1, Nowa Era 

MATEMATYKA R  - Matematyka  2 i 3 zakres podstawowy i rozszerzony, Nowa Era: W. Babiański, L. Chańko, K. Wej (Kontynuacja) 

GEOGRAFIA R -Oblicza geografii 2.  + Maturalne karty pracy. Nowa Era – Kontynuacja 

II semestr  - Oblicza geografii 3. R. Malarz, M. Świtoniak, T. Wieczorek, T. Karasiewicz, M. Więckowski - Nowa Era |+ Maturalne karty pracy 3. 

CHEMIA - To jest chemia. Chemia organiczna, część 2, Nowa Era, Romuald Hassa, Janusz Mrzigod 

Kontynuacja 

Fizyka - Odkryć fizykę 3 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. M. Braun, w. Śliwa. Nowa Era 

RELIGIA: brak podręcznika (do uzgodnienia we wrześniu) 

GEOMATYKA- brak podręcznika 

DOKUMENTACJA KATASTRALNA - ustawy i rozporządzenia 

KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - ustawy i rozporządzenia 

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY 

Materiały własne nauczyciela (zintegrowana platforma edukacyjna) 

 

 KLASA IV TSP 

JĘZYK POLSKI -Ponad słowami klasa 3 cz. 1, 2, Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Równy, A. Wróblewska.Nowa Era 

JĘZYK ANGIELSKI -Repetytorium maturalne (wybór we wrześniu 2022, nowa formuła maturalna) 

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY  

JĘZYK HISZPAŃSKI -kontynuacja podręcznika Descubre 3 oraz podręcznik Descubre 4 (bez zeszytu ćwiczeń) 

HISTORIA  Poznać przeszłość 4 
Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy , Nr dopuszczenia:w trakcie procedury dopuszczania 
Autorzy:Jarosław Kłaczkow, Stanisław Roszak 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz: W centrum uwagi 1, Nowa Era 

FIZYKA - Odkryć fizykę 3 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy. M. Braun, w. Śliwa. Nowa Era 

CHEMIA - To jest chemia. Chemia organiczna, część 2, Nowa Era, Romuald Hassa, Janusz Mrzigod 

kontynuacja 

MATEMATYKA P- MATeMAtyka 2(kontynuacja) i 3 podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Wydawnictwo Nowa era 

GEOGRAFIA R -Oblicza geografii 3.  + Maturalne karty pracy. Nowa Era – Kontynuacja 

II semestr  - Oblicza geografii 4.  - Nowa Era |+ Maturalne karty pracy 3. 

RELIGIA: brak podręcznika (do uzgodnienia we wrześniu) 

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY  

DIAGNOSTYKA PODZESPOŁÓW I ZESPOŁÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE - Kompetencje personalne i społeczne; Anna Krajewska, wyd. Ekonomik 

OBSŁUGA I NAPRAWA PODZESPOŁÓW I ZESPOŁÓW POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SAMOCHODOWEGO 

ORGANIZOWANIE I NADZOROWANIE OBSŁUGI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

DORADZTWO ZAWODOWE 

  

KLASA IV GA 

JĘZYK POLSKI- Ponad słowami. Zakres podstawowy i rozszerzony.  Klasa 3, wyd. Nowa Era, Autorzy: Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy 

JĘZYK ANGIELSKI-(grupa 1 ) Repetytorium maturalne podstawa i rozszerzenie, wieloletnie, opracowanie zbiorowe, H.Umińska, B. Hastings, D. Chandler, H. Mrozowska, 2020 r., wyd. Pearson (kontynuacja) 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO - kontynuacja 

MATEMATYKA R –Matematyka 3 (kontynuacja) i 4 zakres rozszerzony, Nowa Era: W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska 

GEOGRAFIA R   

RELIGIA: brak podręcznika (do uzgodnienia we wrześniu) 

DOKUMENTACJA KATASTRALNA - ustawy i rozporządzenia 

GEOMATYKA- brak podręcznika 

KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - ustawy i rozporządzenia 

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY 

Materiały własne nauczyciela (zintegrowana platforma edukacyjna) 

  

KLASA IV GB 

JĘZYK POLSKI- Ponad słowami. Zakres podstawowy i rozszerzony.  Klasa 3, wyd. Nowa Era, Autorzy: Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy 

JĘZYK ANGIELSKI-(grupa 1) Repetytorium maturalne podstawa i rozszerzenie, wieloletnie, opracowanie zbiorowe, H.Umińska, B. Hastings, D. Chandler, H. Mrozowska, 2020 r., wyd. Pearson (kontynuacja) 

JĘZYK ANGIELSKI – grupa A. Zaskórskiej - Repetytorium Maturalne wyd. Pearson - poziom podstawowy (kontynuacja) 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO- kontynuacja 

MATEMATYKA R – Matematyka 3 (kontynuacja)i 4 zakres rozszerzony, Nowa Era: W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska 

GEOGRAFIA R 

RELIGIA: brak podręcznika (do uzgodnienia we wrześniu) 

DOKUMENTACJA KATASTRALNA 

GEOMATYKA- brak podręcznika 

KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY 

Materiały własne nauczyciela (zintegrowana platforma edukacyjna) 

  

KLASA IV GW 

JĘZYK POLSKI -Ponad słowami. Zakres podstawowy i rozszerzony.  Klasa 3, wyd. Nowa Era, Autorzy: Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy 

JĘZYK ANGIELSKI-Repetytorium maturalne, poziom podstawowy, wyd. Pearson- kontynuacja 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO - kontynuacja 

MATEMATYKA R –Matematyka 3 (kontynuacja) i 4 zakres rozszerzony, Nowa Era: W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska 

GEOGRAFIA R 

RELIGIA: brak podręcznika (do uzgodnienia we wrześniu) 

GEOMATYKA- brak podręcznika 

DOKUMENTACJA KATASTRALNA - ustawy i rozporządzenia 

KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - ustawy i rozporządzenia 

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY 

  

KLASA IV GED  

JĘZYK POLSKI -Ponad słowami. Zakres podstawowy i rozszerzony.  Klasa 3, wyd. Nowa Era, Autorzy: Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy 

JĘZYK ANGIELSKI -Repetytorium maturalne, wieloletnie (kontynuacja), Wydawnictwo Pearson 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO - kontynuacja 

WOS  

KOntynuacja serii w centrum uwagi 2  Nowa era rozszerzony po gimnazjum 

MATEMATYKA P - Matematyka zakres podstawowy 2 (kontynuacja) i 3 , Nowa Era: W. Babiański, L. Chańko,  J. Czarnowska  

GEOGRAFIA R 

RELIGIA: brak podręcznika (do uzgodnienia we wrześniu) 

GEOMATYKA 

DOKUMENTACJA KATASTRALNA 

KATASTER I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY 

Materiały własne nauczyciela 

JĘZYK ANGIELSKI W GEOLOGII – brak podręcznika 

 

KLASA IV TS 

 JĘZYK POLSKI Ponad Słowami- kontynuacja, Maturalne karty pracy 

JĘZYK ANGIELSKI R-Repetytorium maturalne podstawa i rozszerzenie, wieloletnie, opracowanie zbiorowe, H.Umińska, B. Hastings, D. Chandler, H. Mrozowska, 2020 r., wyd. Pearson (kontynuacja) 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO - kontynuacja 

MATEMATYKA P - Matematyka zakres podstawowy 2 (kontynuacja) i 3 , Nowa Era: W. Babiański, L. Chańko,  J. Czarnowska  

GEOGRAFIA R 

RELIGIA: brak podręcznika (do uzgodnienia we wrześniu) 

JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY (SAMOCHODY) 

Materiały własne nauczyciela (zintegrowana platforma edukacyjna) 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - Podstawy działalności gospodarczej w branży samochodowej, Urszula Jastrzębska, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 

ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SAMOCHODOWEGO 

ORGANIZOWANIE I NADZOROWANIE OBSŁUGI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

  

KLASA IV LAP 

JĘZYK POLSKI Ponad słowami kl.4, Maturalne karty pracy 

JĘZYK ANGIELSKI R  

FOCUS 4, wyd.Pearson- kontynuacja 

Język angielski – grupa A. Zaskórskiej - Repetytorium z języka angielskiego dla liceów i techników. Poziom podstawowy z materiałem rozszerzonym - Wydanie jednotomowe – wydawnictwo Pearson 

JĘZYK NIEMIECKI Perfekt 4 - Pearson 

JĘZYK HISZPAŃSKI  - Descubre 3 (kontynuacja) i podręcznik Descubre 4 (bez zeszytu ćwiczeń) 

HISTORIA  Poznać przeszłość 4 
Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Nr dopuszczenia:w trakcie procedury dopuszczania 
Autorzy:Jarosław Kłaczkow, Stanisław Roszak 

MATEMATYKA  P- MATeMAtyka  4 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Wydawnictwo Nowa era 

BIOLOGIA R  

Biologia na czasie 4. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era 

GEOGRAFIA R 

INFORMATYKA 

RELIGIA: brak podręcznika (do uzgodnienia we wrześniu) 

  

KLASA IV LBP 

 JĘZYK POLSKI Ponad słowami kl.4, Maturalne karty pracy 

JĘZYK ANGIELSKI R  -Repetytorium maturalne (wybór we wrześniu 2022, nowa formuła maturalna) 

JĘZYK NIEMIECKI - Perfekt 4 - Pearson 

JĘZYK HISZPAŃSKI -Descubre 3 (kontynuacja) i podręcznik Descubre 4 (bez zeszytu ćwiczeń) 

HISTORIA   Poznać przeszłość 4 
Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Nr dopuszczenia:w trakcie procedury dopuszczania 
Autorzy:Jarosław Kłaczkow, Stanisław Roszak 

MATEMATYKA P - MATeMAtyka  4 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy Wydawnictwo Nowa era 

BIOLOGIA R -Biologia na czasie 4. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era 

GEOGRAFIA R 

INFORMATYKA 

RELIGIA: brak podręcznika (do uzgodnienia we wrześniu)      

 

Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta.   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta. Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech