Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Średnia 5.00 (117 Votes)
Pt6marzec202009:12
Information
Biblioteka
Dorota Wyrzykiewicz
3592 hits
Nasza szkoła przyjazna studentom

          Studenci różnych kierunków o specjalizacji nauczycielskiej i pedagogicznej są częstymi gośćmi w naszej szkole. Chętnie obserwują lekcje prowadzone przez nauczycieli ZSGD, mając tym samym okazję praktycznej nauki zawodu. Twierdzą, że to jedne z bardziej wartościowych zajęć.

          Tym razem w naszej szkole gościli studenci z kierunku Bibliotekoznawstwa z informacją naukową i biblioterapią z Collegium Da Vinci w Poznaniu. W ramach jednego z realizowanych na studiach  modułów Praca bibliotek szkolnych mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach przeprowadzonych przez nauczycieli pracujących w bibliotece. Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych został wyróżniony przez Bibliotekę Pedagogiczną w Poznaniu, jako miejsce w którym biblioteka szkolna prowadzi szeroką działalność dydaktyczną i wdraża innowacyjne metody.

          Spotkanie odbyło się 1 marca w niedzielne popołudnie. Dwudziestu pięciu studentów miało okazję zapoznania się z podstawowymi pracami bibliotekarskimi: gromadzeniem, klasyfikowaniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów. Poznali dokumenty i akty prawne regulujące pracę biblioteki szkolnej oraz tworzone na ich podstawie wewnętrzne dokumenty szkoły. Ważnym tematem była działalność pedagogiczna nauczyciela bibliotekarza: prowadzenie lekcji bibliotecznych z elementami biblioterapii, cyklicznych konkursów, projektów szkolnych, akcji promujących czytelnictwo, wystaw i gazetek okolicznościowych, współpracy z Biblioteką Pedagogiczną oraz publikacja realizowanych zadań na stronie szkoły i w mediach społecznościowych. Tak jak w pracy innych nauczycieli, podkreślono ważną rolę ustawicznego doskonalenia zawodowego bibliotekarzy, a więc szkolenia ODN, spotkania z doradcą metodycznym, udział w pracach Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, wykłady w Bibliotece Pedagogicznej, korzystanie z internetowych Otwartych Zasobów Edukacyjnych oraz prenumerata specjalistycznych czasopism. Na koniec studenci mieli możliwość oglądania pomieszczeń i zasobów biblioteki oraz czytelni.

              Warsztaty przeprowadzone przez nauczycieli w bibliotece ZSGD zostały pozytywnie ocenione przez słuchaczy. Był to czas pożytecznie spędzony, poświęcony uporządkowaniu i uaktualnieniu posiadanej wiedzy praktycznej o nowe informacje w zmieniających się rzeczywistych warunkach reformy edukacji szkolnej. Miło było gościć przyszłych nauczycieli bibliotek szkolnych, pełnych pasji i nowych pomysłów!

DSC01624.jpg DSC01625.jpg DSC01626.jpg

DSC01627.jpg DSC01628.jpg DSC01629.jpg

DSC01630.jpg DSC01631.jpg DSC01632.jpg

DSC01633.jpg DSC01634.jpg DSC01635.jpg

DSC01636.jpg DSC01637.jpg

Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech