Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Click to listen highlighted text! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Powered By GSpeech

 

Strona internetowa Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

www.cdzdm.pl

W zakładce Uczeń w LO, technikum, branżowej szkole I stopnia udostępnione są informacje dotyczące wyników egzaminu maturalnego w poznańskich szkołach, rankingi uczelni wyższych, informatory o kierunkach i specjalnościach poznańskich publicznych szkół wyższych oraz wyniki rekrutacji, a także wskazówki dotyczące studiów zagranicą, raporty płacowe i oferta edukacyjna poznańskich szkół policealnych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Strona internetowa Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej (funkcjonujące w ramach CDZdM)

www.obserwatorium-poznan.pl

Na stronie udostępnione są dane statystyczne charakteryzujące rynek pracy i gospodarkę aglomeracji poznańskiej, a także wyniki badań prowadzonych przez Obserwatorium. Znajdują się tu także broszury informacyjne dla uczniów, pracodawców i osób zainteresowanych sytuacją ekonomiczno – gospodarczą sporządzone na podstawie przeprowadzonych badań. Ponadto w zakładce Wyszukiwarka zawodów można znaleźć ofertę edukacyjną techników i szkół branżowych I stopnia aglomeracji poznańskiej.

Strona internetowa Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

www.kwalifikacje.gov.pl

 

Na  stronie  opisane  są  zasady  działania  Zintegrowanego  Systemu  Kwalifikacji.  W prezentowanych publikacjach przedstawiona jest m.in. Polska Rama Kwalifikacji. Udostępniona jest również wyszukiwarka kwalifikacji www.rejestr.kwalifikacje.gov.pl.

Strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

www.cke.pl

Strona internetowa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

www.oke.poznan.pl

Kompendium wiedzy dotyczącej egzaminów (maturalnego, zawodowego wraz z podstawami programowymi, informatorami, informacjami o ośrodkach egzaminacyjnych, zasadach zwolnień z egzaminów oraz formularzami deklaracji i wniosków), kwalifikacyjnych kursów zawodowych i szkoleń.

Strona internetowa Ochotniczych Hufców Pracy

www.ohp.pl

Na stronie przedstawione są informacje dotyczące rynku pracy, w tym pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, a także informacje o realizowanych aktualnie projektach oraz zasadach kształcenia i przygotowania zawodowego. W strukturach instytucji działa centrum informacyjno-konsultacyjne – Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży, które świadczy usługi dla młodzieży, ich opiekunów, pracodawców oraz dla wszystkich zainteresowanych działalnością jednostek Ochotniczych Hufców Pracy - www.ecam.ohp.pl.

Wortal publicznych służb zatrudnienia

www.psz.praca.gov.pl

Informacje zamieszczone na stronie dotyczą między innymi rynku pracy, w tym raportów, analiz, statystyk rynku, ofert pracy, staży i praktyk zawodowych. Na stronie udostępnione są również poradniki dla bezrobotnych i poszukujących pracy, a także kalendarz targów, giełd i szkoleń.

Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

www.poznan.praca.gov.pl

Na stronie udostępnione są informacje dotyczące lokalnych ofert pracy, ofert staży     i praktyk zawodowych. Ponadto Poradnik zawiera wskazówki dotyczące przygotowania dokumentów aplikacyjnych i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. W zakładce Rynek pracy → Badania i raporty udostępnione są natomiast raporty o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych miasta Poznania i powiatu poznańskiego oraz zawodach deficytowych i nadwyżkowych w poszczególnych latach. Warto zapoznać się także    z informacjami zamieszczonymi na stronie www.absolwenci.poznan.pl prowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Portal www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Na portalu przedstawione są informacje o kierunkach studiów oraz zewnętrzne oceny ich jakości pochodzące z następujących źródeł: danych z oficjalnej bazy o szkolnictwie wyższym- POLon, ocen kierunków studiów dokonywanych przez Polską Komisję Akredytacyjną, ocen

działalności naukowej dokonywanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz informacji przesłanych przez uczelnie.

Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta.   Click to listen highlighted text! Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta. Powered By GSpeech

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech