Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

 

  Szkoła dysponuje pełnym zapleczem dydaktyczno naukowym, wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, bursą szkolną, która jest niewątpliwym atutem placówki, a także dogodnym położeniem w centrum miasta z dobrym dojazdem na salę sportową.

Ze strony szkoleniowej zapewniamy opiekę doświadczonych trenerów piłki ręcznej z licencją A, którzy mogą się pochwalić prowadzeniem kadr wojewódzkich oraz zespołów ligowych na różnych szczeblach rozgrywek.

Wszystkich zainteresowanych czynnych już zawodników, a także tych, którzy czują się na siłach ,żeby teraz rozpocząć przygodę z piłką ręczną zapraszamy na testy naborowe, które odbędą się 23 MAJA o godzinie 18.00 w sali sportowej SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 72 w Poznaniu ul.Newtona 2.


Ośrodek Szkolny w Piłce Ręcznej

 

Klasa pod patronatem KS PYRKI POZNAŃ - dziewczyny i KS MKS POZNAŃ - chłopcy

 Szkoła w zakresie nauczania,  zapewnia uczniom w szczególności:

 • naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie
 • w języku ojczystym oraz w językach obcych z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu,
 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie
 • umożliwiającym podjęcie studiów wyższych bądź ułatwiającym zdobycie zawodu,
 • dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,
 • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych),
 • rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
 • traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
 • poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
 • poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury
 • europejskiej i światowej.

W liceum ogólnokształcącym uczniowie kształcą swoje umiejętności w celu wykorzystania zdobytej wiedzy we współczesnym świecie. Szczególnie
istotnym zadaniem jest odpowiednie przygotowanie uczniów do podjęcia pracy.
Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

 • planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią odpowiedzialności,
 • skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, językami obcymi oraz przygotowywania do publicznych wystąpień,
 • efektywnego współdziałania w zespole, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania
 • indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania
 • obowiązujących norm,
 • rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
 • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
 • efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi,
 • odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków,
 • rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
 • przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

Nauka trwa 3 lata.
Nowa podstawa programowa kształcenia  obowiązuje od 1 września 2012 r. Do zakończenia cyklu kształcenia w szkołach stosuje się dotychczasową podstawę programową.

Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta.   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta. Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech