Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Średnia 0.00 (0 Votes)
Pn29maj201706:13
Information
Projekty międzynarodowe
Administrator strony
3415 hits
Dofinansowanie z Programu POWER na realizację międzynarodowych staży zawodowych we Włoszech i Wielkiej Brytanii w październiku 2017 roku

 

  Z przyjemnością informujemy, że rusza nowa rekrutacja do projektu pt.  "Drogowcy XXI wieku – międzynarodowe staże zawodowe szansą dla uczniów szkoły”.

Projekt zakłada praktyki zagraniczne 24 uczniów klas II i III, IV Zespołu Szkół Geodezyjno - Drogowych w Poznaniu o specjalności technik geodeta, technik drogownictwa oraz technik pojazdów samochodowych w październiku 2017 roku. Uczniowie odbędą praktyki w dwóch krajach przy współudziale partnerów tj.: organizacje pozarządowe YouNet z Włoch oraz Intern Europe Ltd z Wielkiej Brytanii. Projekt praktyk jest reakcją na problemy współczesnego rynku pracy.

Dzięki projektowi stażowemu chcemy, w głównej mierze podnieść kwalifikacje zawodowe i językowe naszych uczniów. Przyczyni się to do zwiększenia konkurencyjności i szans na zatrudnienie na międzynarodowym rynku pracy.

Celami dodatkowymi, które przyniesie realizacja projektu będzie: wzrost kompetencji społecznych czyli wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do każdej sytuacji, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, nawiązanie pierwszych kontaktów z partnerami międzynarodowymi.

Realizacja projektu będzie się składać z trzech etapów:

  1. Przygotowanie (kulturowe, pedagogiczne, językowe uczniów oraz logistyczne),
  2. Realizacja,
  3. Ewaluacja (pośrednia, końcowa oraz ex-post).

W ramach każdej mobilności (Włochy, Wielka Brytania) przeprowadzona zostanie faza przygotowawcza przed wyjazdem, realizacja mobilności oraz ewaluacja.

Planowany termin mobilności to: 02.10.2017 r. – 27.10.2017 r.

Faza przygotowawcza do wyjazdu (szkolenie językowe, kulturowe) to: 21.08- 01.09.2017 r

Projekt odpowiada na zdiagnozowane deficyty szkoły i ucznia. Dzięki jego realizacji uczestnicy projektu nabędą nowe kompetencje zawodowe, umiejętności i wiedzę, przez co staną się atrakcyjniejsi na rynku pracy, a ich podwyższone kompetencje, będą służyć rozwojowi regionu. Kadra pedagogiczna wzbogaci się o nowe doświadczenia zawodowe, co wpłynie na wzrost jakości kształcenia w szkole. Realizacja projektu wpłynie na wzrost europejskiego wymiaru szkoły. Ponadto przyszłości projekt przyczyni się  do w zrostu PKB (gdy uruchomione zostaną kontakty międzynarodowe przez absolwentów szkoły w ich przyszłej pracy).

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 31.05.2017 r. do pedagoga szkolnego, wychowawcy lub sekretariatu szkoły.

Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech