Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

 

Klasa sportowa - taniec

Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych  w Poznaniu prowadzi oddział sportowy o profilu nowoczesny taniec sportowy, współpracując z poznańskimi klubami sportowymi.
•W klasach I-III o profilu sportowym realizowany jest autorski program nauczania i obejmuje :
- przygotowanie ogólnorozwojowe : wytrzymałość, szybkość, skoczność, gibkość, zwinność, koordynacja,
- techniki tańca nowoczesnego: hip-hop, dancehall, break Dance, poppin’, house, disco slow, Dance show, fantasy show…
- techniki tańca jazz’owego,
- modern,
- techniki uzupełniające barre au sol,
- taniec klasyczny,
- wiedza o tańcu.

•Program realizowany jest w ścisłej współpracy z poznańskimi klubami sportowymi.  Współpraca dotyczy w szczególności ustalenia kryteriów rekrutacji do szkoły, szkolenia zawodników, uczestnictwa w zawodach.
•Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych wynosi 10 godzin lekcyjnych
•Zawodnicy z klas sportowych,którzy są członkami Polskiego Związku Tańca Sportowego i zobowiązani są do wpłacania składki członkowskiej ustalanej przez Zarząd na każdy rok.
•Klasy sportowe biorą udział w pokazach, zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej, mają możliwość udziału w obozach sportowych letnich i zimowych organizowanych przez Klub.

WARUNKI PRZYJĘCIA UCZNIÓW DO KLASY SPORTOWEJ

  • bardzo dobry stan zdrowia;
  • zaliczanie prób sprawności fizycznej;
  • ujawnione predyspozycje do uprawiania  nowoczesnego tańca sportowego;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania gimnastyki sportowej (lekarz medycyny sportowej)

 

 

76BC405B-43F1-40CF-A285-4378FF59EEE6.jpeg 90BE410E-F2FB-4A6E-869C-237D7D05D660.jpeg B33EF8E5-57EB-4951-B2BA-E1231F3442C2.jpeg

B64F297F-1043-49DF-A691-1AA749C201B6.jpeg D0F6DFE3-E158-423F-B2E6-25D22986C473.jpeg DF1E1275-1755-418C-8A0D-552318F077E6.jpeg

 

 

 

Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech