Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

Geolog zajmuje się studiami i badaniem budowy ziemi oraz analizą procesów geologicznych, którym ona ulega.

 W NASZEJ SZKOLE NAUCZYSZ SIĘ:
 • wykonywać terenowe badania geologiczne, hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie;
 • oceniać rzeźbę terenu i stosować sposoby przedstawiania jej na mapie;
 • korzystać z metod geofizycznych stosowanych w badaniach geologicznych;
 • stosować prawo geologiczne i górnicze, prawo ochrony środowiska i przestrzegania norm;
 • wykonywać geologiczny dozór wierceń;
 • wykonywać badania laboratoryjne minerałów, skał, wód i gruntów;
 • opracowywać wyniki badań laboratoryjnych próbek geologicznych różnymi metodami;
 • określać przydatność obiektów geologicznych i górniczych do celów geoturystycznych;
 • opracowywać wyniki badań laboratoryjnych próbek geologicznych różnymi metodami.
 • przedmioty rozszerzone geografia lub język angielski
PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM ZNAJDZIESZ PRACĘ W:
 • przedsiębiorstwach zajmujących się poszukiwaniem surowców mineralnych;
 • firmach hydrogeologicznych;
 • instytucjach ochrony środowiska;
 • urzędach państwowych.

EGZAMIN

Uczeń klasy technik geolog w trakcie nauki zdaje egzamin z kwalifikacji:
R.25. Wykonywanie prac geologicznych - pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.
Po zdaniu egzaminu z kwalifikacji uczeń otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Geolog.

Przedmioty w kształceniu zawodowym:
1.Geologia dynamiczna i strukturalna
2. Mineralogia i petrografia
3. Geologia Polski z geoturystyka
4. Podstawy techniki
5. Wiertnictwo i geologiczno-geofizyczna obsługa wierceń
6. Język obcy w geologii 
7.Pracownia terenoznawstwa i kartografii geologicznej
8.Pracownia hydrogeologii i geologii inżynierskiej
9.Pracownia komputerowa wspomagania w geologii
10.Pracownia geologii złóż

 

Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta.   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta. Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

Przydatne linki

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech