Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

 KIEROWCA MECHANIK

   W roku szkolnym 2018/2019 rozpoczynamy naukę bardzo poszukiwanego na rynku pracy zawodu kierowca mechanik. Obecnie (według badań) potrzebnych w Polsce jest około 200 tys. kierowców kat. C+E, co daje gwarancję uczniom po skończeniu szkoły, na podjęcie dobrze płatnej pracy                   i rozpoczęcie dorosłego życia zawodowego. W toku 3-letniej nauki w branżowej szkole I stopnia  uczeń zdobywa wykształcenie ogólne i zawodowe, a po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zakresie eksploatacji środków transportu drogowego uzyskuje tytuł zawodowy – kierowcy mechanika

  CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik będzie przygotowany

do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia pojazdów samochodowych;

2) wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;

3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;

4) wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;

5) oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

6) ważnym elementem kształcenia stanie się również język obcy ukierunkowany

zawodowo.

Uczeń w trakcie nauki zdaje zewnętrzny egzamin z kwalifikacji /A.69/ eksploatacja środków transportu drogowego:

Obsługa środków transportu drogowego

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje środków transportu drogowego;

2) wyjaśnia budowę oraz zasady działania podzespołów i zespołów środków transportu

drogowego;

3) rozpoznaje instalacje oraz urządzenia elektryczne i elektroniczne stosowane w środkach

transportu drogowego;

4) ocenia stan techniczny środków transportu drogowego;

5) wykonuje czynności związane z obsługą środków transportu drogowego;

6) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów środków transportu drogowego;

7) dobiera metody napraw środków transportu drogowego;

8) posługuje się narzędziami i przyrządami kontrolno-pomiarowymi;

9) dobiera części zamienne oraz materiały eksploatacyjne;

10) wykonuje czynności związane z naprawą i konserwacją środków transportu drogowego;

11) posługuje się dokumentacją techniczno-eksploatacyjną środków transportu drogowego;

12) oblicza koszty związane z eksploatacją środków transportu drogowego.

  1. Użytkowanie środków transportu drogowego

Uczeń:

1) klasyfikuje środki transportu drogowego;

2) określa parametry techniczno-eksploatacyjne środków transportu drogowego;

3) dobiera środki transportu drogowego do rodzaju i właściwości przewożonych rzeczy;

4) przestrzega zasad rozmieszczania, mocowania oraz zabezpieczania przewożonych rzeczy;

5) korzysta z urządzeń pomocniczych stosowanych w środkach transportu drogowego;

6) posługuje się tradycyjnymi mapami drogowymi oraz elektronicznymi systemami nawigacji satelitarnej;

7) odczytuje i interpretuje wskazania urządzeń kontrolno-pomiarowych stosowanych w środkach

transportu drogowego;

8) przestrzega norm czasu pracy kierowcy;

9) prowadzi dokumentację związaną z przewozem drogowym;

10) przestrzega przepisów prawa dotyczących użytkowania środków transportu drogowego;

11) przestrzega przepisów prawa związanych z przewozem drogowym rzeczy;

12) wykonuje usługi transportowe zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi tych usług;

13) prowadzi i obsługuje pojazdy samochodowe w zakresie niezbędnym do uzyskania

kwalifikacji wstępnej, o której mowa w ustawie o transporcie drogowym.

 Szkoła przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej, o której mowa w ustawie o transporcie drogowym. Kształcenie w zakresie kwalifikacji wstępnej odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B. Uzyskany dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest honorowany przez kraje Unii Europejskiej.

MOŻLIWOŚĆI ZATRUDNIENIA:

   Będzie mógł pracować w firmach transportowych związanych z przewozem osób i towarów, będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako kierowca mechanik, a także na wielu innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.

Mechanik Samochodowy

   Mechanik Samochodowy  zajmuje się naprawą aut, ale  może on też dokonywać niezbędnych regulacji w pojeździe i kontrolować jego stan techniczny, ale także stopień zużycia podzespołów i układów.
   Mechanicy przeważnie się specjalizują oprócz osobówek mogą też naprawiać autobusy, jednoślady, ciągniki, maszyny rolnicze i inne wehikuły. Ale jednemu człowiekowi trudno jest znać się na wszystkim. Oprócz tego dynamicznie rozwijający się rynek motoryzacyjny wprowadza na drogi coraz to nowe samochody. Dlatego specjalizacje obejmują coraz częściej samochody z danego kraju (np. francuskie czy niemieckie) a nawet określone marki. Praca mechanika wymaga zatem ciągłej nauki, poznawania nowych modeli, rozwiązań i technologii. Trzeba nadążać za nowoczesnymi technologiami, bo większość pojazdów zaopatrzona jest dziś w skomplikowane elektroniczne i komputerowe układy. Tak więc obraz mechanika jako specjalisty od wszystkiego, który jest w stanie naprawić wszystko przy użyciu podstawowych narzędzi jest nieprawdziwy.
Mechanik może pracować w fabryce samochodów, jednak najczęstszym miejscem jego pracy jest warsztat lub serwis samochodowy.


 

 Nasza szkoła uczy wykonywać prace konserwacyjne i naprawcze samochodów osobowych i zespołów samochodowych, kontrolować stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz regulowania i sprawdzania działania pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych.
Nauka w zawodzie trwa 3 lata.

Lakiernik

Lakiernik samochodowy wykonuje czynności związane z remontem i renowacją powierzchni nadwozi samochodowych. Przygotowuje powierzchnię, nakłada powłoki lakiernicze oraz suszy je lub utrwala różnymi technikami. Mówiąc o lakierniku samochodowym najczęściej mamy na myśli kogoś,kto pracuje w niedużym warsztacie lakierniczym. Wykonuje on czynności lakiernika samochodowych. Ale lakiernik samochodowy może również pracować w fabryce samochodów.

 Nauka w zawodzie trwa 3 lata.

 Blacharz 

Zadania zawodowe blacharza samochodowego obejmują wykonywanie prac remontowo - modernizacyjnych oraz usługowych w zakresie  kształtowania elementów z blach i profili kształtowych na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, przy użyciu maszyn i specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi ślusarskich i monterskich, ręcznych, z napędem mechanicznym z wykorzystaniem przyrządów kontrolno - pomiarowych. Uczeń jest przygotowany do wykonywania napraw samochodów powypadkowych.

 Nauka w zawodzie trwa 3 lata.

Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta.   Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta. Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech

Przydatne linki

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Nacinij głośnik a usyszysz tekst! Moduł do czytania tekstu firmy: GSpeech