Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Click to listen highlighted text! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Powered By GSpeech

 

 

REKRUTACJA 2024/2025

https://www.zsgd.poznan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=388&Itemid=242

WYPEŁNIJ WNIOSEK :   https://nabor.pcss.pl/poznan

 

WARUNKIEM PRZYJĘCIA DO KLASY OPW

JEST ZALICZENIE TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

do wyboru

uwaga zmiana terminu!  I TERMIN  4 czerwca 2024r. godz. 16:00

lub

II TERMIN 18 czerwca 2024r. godz. 16:00

sala gimnastyczna ZSGD

pliki poniżej:

zgoda na udział w teście sprawności fizycznej - OBOWIĄZKOWA - zabrać wypełniony na test 

TEST SPRAWNOŚCI  

 

TECHNIK GEODETA  oraz TECHNIK GEODETA profil wojskowy OPW

Technik geodeta współpracuje z inżynierem geodetą (o różnych specjalnościach) przy prowadzeniu

prac geodezyjnych takich jak:

pomiary astronomiczne, grawimetryczne, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych

poziomych i wysokościowych,

pomiary sytuacyjne, wysokościowe i topograficzne, wykonywane metodami pomiaru bezpośredniego

i metodami fotogrametrycznymi.

 

ZADANIA ZAWODOWE

sporządzanie kosztorysów prac geodezyjnych

wykonywanie stabilizacji punktów szczegółowych osnów geodezyjnych

dokonywanie pomiarów kątów, odległości, różnic wysokości

dokonywanie pomiarów sytuacji i rzeźby terenu, przekrojów i profilów,

szczegółów technicznych kolejowych i drogowych, obiektów inżynierskich przemysłowych,

budowlanych itp.

wytyczanie linii prostych i linii krzywych (łuków i krzywych przejściowych)

wyznaczanie elementów planów zagospodarowania przestrzennego,

obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego

prowadzenie dokumentacji technicznej i rozliczeniowej wykonanych prac

kartowanie i rysowanie map

wykonywanie prac operatora urządzeń komputerowych i ploterów

wykonywanie geodezyjnej obsługi budowy wysokich budynków, zakładów przemysłowych,

różnych budowli oraz montażu precyzyjnych maszyn przemysłowych

zakładanie, prowadzenie i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków,

również w systemie komputerowym

wykonywanie rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości

wymienianie i scalanie gruntów rolnych i leśnych

obsługiwanie administracyjne ludności w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki gruntami

 

Nauka trwa 5 lat.

Ukończenie jej umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika,

po zdaniu egzaminów zawodowych:

BUD.18 wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych

oraz opracowanie wyników tych pomiarów

BUD.19 wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

 

W czasie nauki uczniowie klasy III i IV odbywają praktyczną naukę zawodu w formie obowiązkowej praktyki zawodowej – poza szkołą

CEL – wdrożenie w realia wykonywanego zawodu, przede wszystkim przekazanie uczniom możliwości

wykorzystania zdobytej w trakcie kształcenia wiedzy w praktyce

Szkoła uczestniczy w programie ERASMUS+, w ramach którego organizowane są bezpłatne wyjazdy

zagraniczne dla uczniów technikum w celu odbycia praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach

 

 Technik Geodeta - profil wojskowy

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO OPW

PROGRAM SZKOLENIA REALIZOWANY W klasie OPW

I. Cele programu szkolenia realizowanego w OPW

1. Cele ogólne

1) Kształtowanie postaw obronnych i patriotycznych młodzieży oraz wzmacnianie szacunku do symboli narodowych i wojskowych , historii i tradycji orężnych SZRP

2) zdobycie wiedzy o organizacji i funkcjonowaniu SZRP oraz przygotowanie uczniów do pełnienia różnych rodzajów służby wojskowej ( zawodowej, terytorialnej, kandydackiej oraz rezerwach osobowych )

3) kształtowanie kompetencji przydatnych w służbie wojskowej oraz zdolności obronnych

Ponadto realizacja programu szkolenia jest ukierunkowana na:

1) promocje obronności i SZRP

2) wspieranie systemu odbudowy rezerw osobowych SZRP

3) upowszechnianie widezy z zakresu zagadnień obronno-ochronnych oraz umiejętności oraz umiejętności racjonalnego zachowania w obliczu zagrożeń militarnych i niemilitarnych ( np. klęska żywiołowa )

4) przygotowanie młodzieży do świadomego i efektywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych państwa

 

  

 

 

 

 

 

Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta.   Click to listen highlighted text! Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta. Powered By GSpeech

Przydatne linki

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech