Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania   Click to listen highlighted text! Tekst zostanie przeczytany po zaznaczeniu fragmentu do przeczytania Powered By GSpeech

PROCEDURY OPŁAT ZA WYDAWANIE duplikatów świadectw, dyplomów i legitymacji szkolnych

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.       Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie   świadectw, dyplomów państwowych i innych dokumentów szkolnych (Dz. U. 97.    poz 624 ze zm.)    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

§ 1.

I. Postanowienia ogólne

1.  Duplikaty świadectw szkolnych, dyplomów, legitymacji szkolnych, są wydawane na pisemny wniosek zainteresowanego skierowany do dyrektora szkoły
2.  Duplikaty świadectw szkolnych, dyplomów i legitymacji szkolnych wydawane są odpłatnie.
3.  Duplikaty mają moc oryginału i mogą być wystawiane ponownie.
4.  Duplikat wydaje się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa, dyplomu. Na pierwszej stronie u góry umieszcza się wyraz „Duplikat”, na duplikacie nie umieszcza się fotografii absolwenta.

§ 2.

II. Świadectwa, dyplomy szkolne
1. W przypadku utraty lub zniszczenia świadectwa, dyplomu szkolnego w celu uzyskania jego duplikatu lub odpisu należy:
a)  złożyć w sekretariacie szkoły (przesłać listem na adres szkoły) pisemny  wniosek skierowany do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu z określeniem: - danych wnioskodawcy - nazwisko pod jakim uczył się, data i miejsce urodzenia, adres do korespondencji i numer telefonu,  roku ukończenia szkoły,
b)  dokonać wpłaty  na wskazane konto szkoły  za wydanie duplikatu świadectwa
2. Odbiór dokumentu następuje w sekretariacie szkoły w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku – osobiście lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę.     

§ 3.

III. Legitymacje szkolne

1.  W przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji szkolnej , w celu uzyskania duplikatu  należy:
a) złożyć w sekretariacie szkoły pisemny wniosek do dyrektora szkoły o wydanie   duplikatu
b) dostarczyć zdjęcie (format 30 x 42 mm) opisane danymi ucznia (imię   i nazwisko),
c)  dokonać wpłaty na wskazane konto szkoły za wydanie duplikatu legitymacji
2.  Odbiór duplikatu następuje w sekretariacie szkoły w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
3.  Duplikaty legitymacji szkolnej wystawia się z fotografią.
IV. Opłata
1.  Za wydanie duplikatu świadectw, dyplomów i legitymacji szkolnych wysokość opłat wynosi:
a)  26,00 złotych - za wydanie duplikatu świadectwa lub dyplomu, pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.
b)  9,00 złotych - za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.
2.  Opłatę należy przesłać na konto bankowe szkoły  Nr PKO BP  54 1020 4027 0000 1402 1264 1272

 

Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta.   Click to listen highlighted text! Zaznaczając fragment tekstu, klikając na pojawiający się głośnik, lektor go przeczyta. Powered By GSpeech

Zobacz nas na:

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech